Mluvčí a jejich témata

Jiří Rom, Odbor ochrany prostředí Magistrát hl. m. Prahy 

Zajímavé lokality na území Prahy a péče o ně 

Vysvětlí, že lokality vhodné pro ekovýchovu nemusejí být nutně biologicky cenné. Praha disponuje obrovským přírodním bohatstvím, které je pod neustálým tlakem veřejnosti. Přitom řadě cenných biotopů turistický ani vzdělávací zájem vskutku nesvědčí.  Naproti tomu existují místa, kterým pohyb lidí prospívá a která lze úspěšně využít jako zelené učebny. Při své přednášce představí tato místa nejen modelově, ale i upozorní i na konkrétní pražské lokality, kde jsou vzdělávací aktivity velmi žádoucí.

Justina Danišová, TEREZA, vzdělávací centrum z. s.

Město jako příležitost pro učení venku

Učení venku přináší dětem řadu výhod. Výzkumy ukázaly, že kromě rozvoje psychického i fyzického zdraví učení venku dětem pomáhá zlepšovat pozornost, vzdělávací výsledky, motivaci k učení i vztahy ve třídě. Jak ale učit ve městě? Kam vyrazit s dětmi v betonové džungli? Co objevovat mezi domy? Nahlédněme, co potřebuje městský učitel na cestě ven, jak proměnit nejbližší okolí i městské školy i školky v laboratoř, ateliér, učebnu matematiky i dílnu. Možná zbouráme i řadu překážek, které na cestě ven ve městě máme. Inspirujme se u městských škol, které už venku učí. 

Mgr. Michal Křivohlávek, PhD. a Mgr. Barbora Týcová, Bieno, z.s.

Živé vnitrobloky - lepší klima v sousedství

Vnitrobloky jsou nenaplněnou příležitostí města. Jsou cestou k lepšímu klimatu jak z pohledu adaptace tak i sousedských vztahů. Ve vnitroblocích lze skvěle hospodařit s dešťovou vodou (chytání dešťovky a zasakování) i zelení (stromy, keře, nádoby, popínavky). Jde o jednoduchá a levná opatření, která mohou mít velký přímý dopad, osvětu nevyjímaje.  

Mgr. Miroslav Havránek, CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Zranitelnost ČR vůči změně klimatu 

V přednášce budou diskutovány hlavní projevy změny klimatu na území ČR. Dozvíte se více o konceptu zranitelnosti od expozice změně klimatu, přes definici prvků citlivosti až po potenciální dopady a budou ukázány agregované výsledky hodnocení zranitelnosti.  

Miroslav Lupač, Agentura Koniklec, o. p. s.

Pražské kameniště

Příspěvek o terénním učení a vzdělávání v "geovědách" . O vycházky po dně prvohorního moře v pražském Barrandienu a jeho přilehlé části mají velký zájem malí i velcí. Prvohorní živočichové a rostliny si nezadají ve své přitažlivosti a rozmanitosti s dinosaury. Není nad to, najít vlastního trilobita a na chvíli se přenést o 450 mil. let zpět. Tato místa skrývají i řadu tajemství a vypráví staré příběhy nejen o zkamenělém životě. V době karantény jsme se na ně také vydali na našich virtuálních vycházkách. 

Jan Valeška, Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s.

O půdě a jídle na poli a v zahradě

O vzniku jídla, péči o půdu, zemědělství jako živém komplexním systému se učíme na komunitní zahradě, na farmě či v sadu tak, abychom společně měli možnost všemi smysly prožít principy agroekologického hospodaření. 

Ing. Jiří Karnecki, Odbor ochrany prostředí Magistrát hl. m. Prahy

Význam revitalizací vodních toků a rybníků ve městech 

Vodní toky ve městech jsme dlouho neprávem opomíjeli, přitom je to velmi důležitá složka životního prostředí. Revitalizací potoků a rybníků se snažíme vytvořit přírodě blízké prostředí a zároveň navrátit vodu do povědomí lidí a využít jí jako součást veřejného prostoru. Příspěvek představí vydařené příklady, jak je možné pracovat s vodou ve městech. 

Ing. Markéta Vrbová Na ovoce, z.s. 

Ovocné sady, zahrada uprostřed města 

Význam ovocných stromů pro moderního člověka nabízí obrovský potenciál pro environmentální výchovu a vzdělávání. Díky množství zachovaných historických sadů na území Prahy se již 6 let snažíme podchytit a kultivovat pozitivní vztah veřejnosti k ovocným stromům s pomocí širokého spektra aktivit. V krátké prezentaci představíme vzdělávací programy pro veřejnost a dětské kolektivy, jejichž cílem není pouhé předávání informací o "ovocných tématech", ale především posílení vztahu lidí k místům, ve kterých žijí a převzetí zodpovědnosti za ně. 

Lukáš Koucký

Pohotově vás provede celou konferencí

Tento lektor, kouč a terapeut se zabývá osobním rozvojem svých klientů. Lukášovi pracovní začátky se jsou spjaty s Ekocentrem Koniklec a ochrana životního prostředí a EVVO jsou pro něj srdcová témata, proto s nadšením kývl na možnost moderovat letošní konferenci.


Odpolední workshopy


Ing. Martin Kříž, Chaloupky o.p.s.

Výuka venku pro I. stupeň 

Výuka venku pro II. stupeň

Vyzkoušíte si zajímavé aktivit z různých předmětů pro příslušný stupeň základní školy. A to přesně tak, jak to vyhovuje učení venku: nefrontálními metodami, se specifickými či jednoduchými pomůckami nebo i zcela bez pomůcek. 

Upozornění: workshopy budou probíhat v případě příznivého počasí venku. 

Mgr. Veronika Ambrozyová, Mgr. Jakub Zelený, Člověk v tísni, o. p. s.

Komunikace změny klimatu veřejnosti

Jak upozornit na naléhavost změny klimatu a zároveň nevytvářet pocit úzkosti a bezmoci? Jak informovat o spojitosti složitých dynamik příčin a následků, ovlivňujících planetární klima, ekosystémy a obyvatele? V rámci dílny si vyzkoušíme, jak působí různé komunikační tóny a prostředky jako je obraz, video a text. Na příkladech různorodých zpráv a formátů si na vlastní kůži demonstrujeme účinnost strategií, které využívají média, neziskové organizace a vlivné osobnosti. Budeme diskutovat klady a zápory konkrétních případů komunikačních prostředků a zhodnotíme, jaké faktory působí informativně a mobilizačně na různé typy cílových skupin.  


Mgr. Adéla Hrubá, Permakultura CS

Permakultura ve městě

Seznámíte se s inspirativními projekty a příklady dobré praxe, jak uplatnit permakulturu ve městě. Prezentace bude proložená konkrétními aktivitami a ukázkami materiálů a pomůcek, které vznikly v rámci mezinárodního projektu Děti v permakultuře, jak s pomocí permakulturních principů krok po kroku proměňovat sebe a své okolí k udržitelnějšímu způsobu života. 

Ing. Pavel Jelínek, AFI EUROPE Czech Republic s.r.o.

Exkurze do budovy AFI Karlín 

AFI Karlín je výjimečný kancelářský komplex v srdci Karlína. Jeho vzhled je inspirován přírodní scenérií nedalekého vrchu Vítkov, fasádu pokrývá přes 40 000 živých rostlin, které tvoří nejrozsáhlejší systém vertikálních zahrad ve střední Evropě, a z výšky připomíná křídla motýla v letu. Dvě budovy sjednocuje venkovní atrium, kterým celý komplex "dýchá". Nechybí zelené pobytové střechy ani revitalizovaný park s různými typy přístřešků pro ptáky, čmeláky a netopýry. Ekologický přístup potvrzuje zelený certifikát BREEAM Excellent. Přijďte se osobně přesvědčit, jak komplex efektivně hospodaří s dešťovou vodou a energiemi. Objektem vás provede opravdu ten nejpovolanější: Pavel Jelínek, hlavní inženýr developerské společnosti AFI Europe. 

Upozornění: exkurze proběhne částečně venku. 

Mgr. Lenka Winterová, Ekocentrum Koniklec, o.p.s. 

Jak na změnu klimatu s teenagery aneb Stavitelé města 

Od čtvrté třídy po střední školu. To je záběr programů Stavitelé města a Město do kapsy - mikroklima okolí školy, v rámci kterých se děti s Ekocentrem Koniklec učí o klimatu města. V rámci dílny si vyzkoušíme simulační hru Adapťáci a představíme aktivity, které pomáhají žákům získávat znalosti o klimatu města a znalosti a dovednosti v tom, jaká adaptační opatření lze ve městě, kde žijí, realizovat. Z obou projektů si ukážeme výběr aktivit, ke kterým existují metodiky dohledatelné na webech těchto programů.

Barbara Doležalová, Ekocentrum Koniklec, o.p.s.

Jak na změnu klimatu s nejmladšími aneb Žilo bylo jedno město 

Jak toto velmi komplikované téma představit těm nejmenším? Na tuto otázku se během workshopu pokusíme odpovědět představením environmentálního výukového programu "Žilo bylo jedno město", který je určen pro předškolní děti a první ročník základní školy. Můžete se těšit na pohádkové bytosti a aktivity, které dětem pomáhají získat znalosti o tom, jaká adaptační opatření lze ve městě, kde žijí, realizovat.

Mgr. Tereza KučerováEkocentrum Koniklec, o.p.s.

Biodiverzita ve veřejném prostoru

Fragmentace měst nahrává vyšší biodiverzitě. Stavební či jinou činností přirozenou diverzitu měst často snižujeme, ale můžeme jí i zvýšit. Jak pomoci druhům najít ve městě právě to své stanoviště? Čekají vás teoretické i praktické ukázky spolu s příklady dobré praxe v okolí. 

Upozornění: workshop bude probíhat v případě příznivého počasí částečně venku.