Program
14. konference o ekovýchově v Praze

BIODIVERZITA aneb BOHATSTVÍ ŽIVOTA V PRAZE

21. 9. 2023 

Michnův palác


DOPOLEDNÍ PŘEDNÁŠKOVÁ ČÁST

 7:30     Prezence účastníků konference a doprovodný veletrh poskytovatelů EVVO

 8:30     Lukáš Koucký /moderátor/: Přivítání účastníků a organizační informace

 8:40     Jana Komrsková /náměstkyně primátora hl. m. Prahy/: Úvodní slovo

 8:50     Petr Holý /OCP MHMP/: Úvodní slovo organizátora konference

 9:00     Jiří Rom /OCP MHMP/: Pražská regionální směs

 9:30     Jan Froněk /TEREZA/: Školní les do kapsy

10:00     Petra Caltová /Národní muzeum/: Aplikace iNaturalist ve výuce

10:30     Čas na kávu a návštěvu doprovodného veletrhu

11:00     Kateřina Čiháková /ZŠ Plaňany/: Učitelé účitelům - jak děti nadchnout pro přírodopis a chemii

11:30     Viktorie Seifertová /Nadační fond CCBC/: Biodiverzita a děti

12:00     PANELOVÁ DISKUZE PŘEDNÁŠEJÍCÍCH /panelisté: Viktorie Seifertová, Petra Caltová, Jiří Rom, Jan Froněk/

12:45     Přestávka na oběd a na návštěvu doprovodného veletrhu

Dopolední přenášková část bude streamována pro online účastníky.


ODPOLEDNÍ WORKSHOPY

I. BLOK WORKSHOPŮ

13:45 - 15:15

Kateřina Čiháková /ZŠ Plaňany/: Aktivizační metody v hodinách přírodopisu a chemie

Halina Holá /Toulcův dvůr/: Ekologie rostlin na vlastní oči

Vít Lukáš /photolukas.cz/: Jak fotit s žáky mobilem pro iNaturalist

Marie Hánová: Nature journaling aneb poznáváme kresbou

WORKSHOP V INTERIÉRU

TERÉNNÍ WORKSHOP 

TERÉNNÍ WORKSHOP 

TERÉNNÍ WORKSHOP


15:15 přestávka na kávu a poslední možnost navštívit doprovodný veletrh


II. BLOK WORKSHOPŮ

15:30 - 17:00

Tomáš Hodek /Ekodomov/: Život v půdě v kontextu klimatické změny

Lenka Procházková /Ekocentrum Koniklec/: Hydrobiologie aneb biodiverzita pod vodní hladinou

Štěpán Rak /Geologické vycházky/: Praha očima geologa

Dagmar Koucká /Ekocentrum Koniklec/: Vycházka po památných stromech na Petříně

WORKSHOP V INTERIÉRU  

TERÉNNÍ WORKSHOP

TERÉNNÍ WORKSHOP 

TERÉNNÍ WORKSHOP