Adaptace Prahy na změnu klimatu

Díky Tereze Líbové se dozvíme podrobnosti o komunikaci Strategie adaptace hlavního města Prahy na změnu klimatu a souvisejícího implementačního plánu.