Adaptace Prahy na změnu klimatu

17.10.2019

Díky Tereze Líbové jsme se dozvěděli podrobnosti o komunikaci Strategie adaptace hlavního města Prahy na změnu klimatu a souvisejícího implementačního plánu.