Adaptace Prahy na změnu klimatu

26.08.2021

Díky Tereze Líbové jsme se dozvěděli podrobnosti o komunikaci Strategie adaptace hlavního města Prahy na změnu klimatu a souvisejícího implementačního plánu.