Ekopsychologie a zásady komunikace

26.08.2021

Přední ekopsycholog Jan Krajhanzl představí postoje Čechů k ochraně přírody. Co je motivuje a co je naopak odpuzuje. Prozradil nám, proč je nechávají některé problémy lhostejnými a co je naopak zajímá.