Novinky v ekovýchově v Praze

26.08.2021

Petr Holý, krajský koordinátor EVVO z odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, nás seznámil s novinkami v oblasti ekovýchovy. Objasnil koncepci EVVO, její cíle, potřebnost, návaznosti a způsoby uplatňování.