Program konference

11. konference environmentálního vzdělávání
na téma Praha jako venkovní učebna


08.00 - 08.30  Připojení účastníků k online konferenci


09.00 - 10.30   Dopolední blok přednášek

   09.00 - 09.15  Zahájení konference moderátorem Lukášem Kouckým

   09.15 - 10.00  Jiří Rom | Zajímavé lokality na území Prahy a péče o ně
                                               podtitul: Lokality vhodné pro ekovýchovu nemusejí být nutně biologicky cenné

   10.00 - 10.30  Mgr. Miroslav Havránek | Zranitelnost ČR vůči změně klimatu

   10.30 - 11.00  Pauza na kávu

   11.00 - 11.20   Ing. Jiří Karnecki | Význam revitalizací vodních toků a rybníků ve městech

   11.20 - 12.00  Justina Danišová |  Město jako příležitost pro učení venku

   12.00 - 12.30  PECHA-KUCHA | bleskové představení zajímavých projektů na území Prahy:

                           Bieno Pro-Bio Liga/AMPI | Na ovoce | Agentura Koniklec - geologické vycházky

   12.30 - 13.30 Pauza na oběd


13:30 - 15:00
Odpolední workshopy - blok I

   Ekocentrum Koniklec - Lenka Winterová | Jak učit o klimatu velké

   Mgr. Jakub Zelený, Mgr. Veronika Ambrozyová | Komunikace změny klimatu veřejnosti

   Ing. Martin Kříž | Výuka venku

   Adéla Hrubá | Permakultura ve městě

15.00 - 15.30 Pauza na kávu

15:30 - 17:00 Odpolední workshopy - blok II

  Ekocentrum Koniklec - Barbara Doležalová | Jak učit o klimatu malé

  Ing. Pavel Jelínek  | Exkurze do budovy AFI Karlín

  Ing. Martin Kříž | Výuka venku

  Ekocentrum Koniklec - Mgr. Tereza KučerováBiodiverzita ve veřejném prostoru