VYBRANÉ ORGANIZACE VĚNUJÍCÍ SE EVVO NA ÚZEMÍ HL. MĚSTA PRAHY

Agentura Koniklec

 • Kontaktní osoba: Miroslav Lupač
 • E-mail: mirek@koniklec.cz
 • Web: koniklec.cz

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, z.s.

 • Kontaktní osoba: Monika Jindrová
 • E-mail: jindrova@avpo.cz
 • Web: www.avpo.cz, www.znackaspolehlivosti.cz

Auto*Mat, z.s.

 • Kontaktní osoba: Martin Šotola
 • E-mail: martin.sotola@auto-mat.cz
 • Web: www.auto-mat.cz

BEZK, z.s.

 • Kontaktní osoba: Martin Mach Ondřej
 • E-mail: bezk@bezk.cz
 • Web: bezk.cz

Botanická zahrada hlavního města Prahy

 • Kontaktní osoba: Ing. Miroslav Malý
 • E-mail: miroslav.maly@botanicka.cz
 • Web: www.botanicka.cz

Byznys pro společnost, z. s.

 • Kontaktní osoba: Dominika Herdová
 • Email: herdova@byznysprospolecnost.cz
 • Web: www.byznysprospolecnost.cz

CENIA, česká informační agentura životního prostředí

 • Kontaktní osoba: Jana Sajdoková
 • Email: jana.sajdokova@cenia.cz
 • Web: www.cenia.cz

Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova

 • Kontaktní osoba: Jiří Dlouhý
 • E-mail: jiri.dlouhy@czp.cuni.cz
 • Web: www.czp.cuni.cz/czp

Česká společnost ornitologická

 • Kontaktní osoba: Věra Sychrová
 • E-mail: sychrova@birdlife.cz
 • Web: www.birdlife.cz

Česká společnost pro ochranu netopýrů

 • Kontaktní osoba: Eva Cepáková
 • E-mail: cepakova@seznam.cz
 • Web: www.ceson.org

Český svaz ochránců přírody

 • Kontaktní osoba: Kateřina Landová
 • E-mail: katerina.landova@csop.cz
 • Web: www.csop.cz
 • Web: www.uklidmecesko.cz
 • Web: www.biodiverzita-veolia.cz

DDM hl. m. Prahy Stanice přírodovědců

 • Kontaktní osoba: Vlasta Coufalová
 • E-mail: coufalova@ddmpraha.cz
 • Web: ddmpraha.cz/stanice-prirodovedcu

Dům ochránců přírody v Praze - ZO ČSOP

 • Kontaktní osoba: Petr Stýblo
 • E-mail: info@csop.cz
 • Web: www.csop.cz/dop

Ekocentrum Koniklec, o.p.s.

 • Kontaktní osoba: PhDr. Dagmar Koucká
 • E-mail: dagmar.koucka@ekocentrumkoniklec.cz
 • Web: www.ekocentrumkoniklec.cz a www.facebook.com/ekocentrumkoniklec

Ekocentrum Podhoubí

 • Kontaktní osoba: Jana Buďová
 • E-mail: programy@podhoubi.cz
 • Web: www.podhoubi.cz

Ekoporadnypraha.cz

 • Kontaktní osoba: Markéta Hrnčálová
 • E-mail: marketa.hrncalova@ekocentrumkoniklec.cz
 • Web: www.ekoporadnypraha.cz

Ekodomov

 • Kontaktní osoba: Julie Včeláková
 • E-mail: ekovychova@ekodomov.cz
 • Web: ekodomov.cz

Envirostyl s.r.o.

 • Kontaktní osoba: Jana Půlpánová
 • E-mail: Jani@envirostyl.cz
 • Web: www.envirostyl.cz

FOREWEAR

 • Kontaktní osoba: Markéta Borecká
 • E-mail: marketa.borecka@forewear.cz
 • Web: www.forewear.cz a www.facebook.com/forewear.cz

HESTIA - Centrum pro dobrovolnictví, z.ú.

 • Kontaktní osoba: Jana Heidingerová
 • E-mail: jana.heidingerova@hest.cz
 • Web: www.hest.cz

Hnutí DUHA - Sedmá generace

 • Kontaktní osoba: Alena Konečná
 • E-mail: sgenerace@hnutiduha.cz
 • Web: www.sedmagenerace.cz

Institut Cirkulární Ekonomiky, z.ú.

 • Kontaktní osoba: Vojtěch Vosecký
 • E-mail: vojtech@incien.org
 • Web: incien.org

Junák - český skaut, Skautský institut, z. s.

 • Kontaktní osoba: Anna Šlechtová
 • E-mail: anna.slechtova@skautskyinstitut.cz
 • Web: www.skautskyinstitut.cz

Konopa z.s.

 • Kontaktní osoba: Jan Vít
 • E-mail: info@konopa.cz, jan.vit@konopa.cz
 • Web: www.konopa.cz

Kokoza

 • Kontaktní osoba: Johana Kuličová
 • E-mail: johana@kokoza.cz
 • Web: www.kokoza.cz

Lesy hl. m. Prahy

 • Kontaktní osoba: Ing. Beáta Juřičková
 • E-mail: jurickova@lesy-praha.cz
 • Web: www.lhmp.cz

MalyStrazce.cz 

 • Kontaktní osoba: Ondřej Vítek
 • E-mail: info@malystrazce.cz
 • Web: malystrazce.cz

Mladí ochránci přírody, z. s.

 • Kontaktní osoby: Ing. Michal Kulík, Jana Stibralová
 • E-mail: CDM@emop.cz, JS@emop.cz
 • Web: www.ekosouteze.cz, www.emop.cz, www.estudanky.eu

Nadace Neziskovky.cz

 • Kontaktní osoba: Libor Marek
 • E-mail: marek@neziskovky.cz
 • Web: www.neziskovky.cz

Nadace Partnerství

 • Kontaktní osoba: Ing. Petr Kazda, tel. 736 676 588
 • E-mail: petr.kazda@nap.cz
 • Web: www.otevrenazahrada.cz, www.nadacepartnerstvi.cz

Nadace Proměny Karla Komárka

 • Kontaktní osoba: Petra Hrubošová
 • E-mail: petra.hrubosova@nadace-promeny.cz
 • Web: www.nadace-promeny.cz

Národní muzeum

 • Kontaktní osoba: Petra Caltová
 • E-mail: petra_caltova@nm.cz
 • Web: www.nm.cz

Planetárium Praha

 • Kontaktní osoba: Dominika Šimoňaková
 • E-mail: simonakova@planetum.cz
 • Web: www.planetum.cz/planetarium-praha

Pražské matky, z. s. :

 • E-mail: info@prazskematky.cz
 • Web: www.prazskematky.cz

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

 • Kontaktní osoba: Ing. Jana Lavrenčíková Myšková, Ph.D.
 • E-mail: jana.myskova@pvk.cz
 • Web: www.pvk.cz

PRO-BIO LIGA

 • Kontaktní osoba: Jan Valeška
 • E-mail: info@lovime.bio
 • Web: www.lovime.bio

Recyklohraní, o.p.s.

 • Kontaktní osoba: Hana Ansorgová
 • E-mail: ansorgova@recyklohrani.cz
 • Web: www.recyklohrani.cz/cs

Regionální centrum Hnutí Brontosaurus Praha

 • Kontaktní osoba: Rostislav Konůpka
 • E-mail: praha@brontosaurus.cz
 • Web: praha.brontosaurus.cz

Sázíme stromy, z.ú.

 • Kontaktní osoba: Martina Pavelková, tel.: 724 281 233
 • E-mail: martina.pavelkova@sazimestromy.cz
 • Web: www.sazimestromy.cz

SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.

 • Kontaktní osoba: Michal Staša
 • E-mail: seven@svn.cz
 • Web: www.svn.cz/cs  

Síť ekologických poraden STEP

 • Kontaktní osoba: Petr Ledvina
 • E-mail: petr.ledvina@veronica.cz
 • Web: www.zeleneuradovani.cz a www.ekoporadna.cz

Síť středisek ekologické výchovy Pavučina, z. s.

 • Kontaktní osoba: Blanka Toušková
 • E-mail: info@pavucina-sev.cz
 • Web: www.pavucina-sev.cz, www.ekopobyt.cz, www.e-bedrnik.cz

Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr, z.s.

 • Kontaktní osoba: Lenka Skoupá
 • E-mail: skoupa@toulcuvdvur.cz
 • Web: www.toulcuvdvur.cz

TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú. 

 • E-mail: tereza@terezanet.cz
 • Web: terezanet.cz

ZO ČSOP "Natura, quo vadis?"

 • Kontaktní osoba: Milan  Maršálek
 • E-mail: mmarsalek@na­tura-praha.org
 • Web: www.ginkgo-praha.org/natura

ZO ČSOP Nyctalus

 • Kontaktní osoba: Dagmar Zieglerová
 • E-mail: zieglerova.d@seznam.cz
 • Web: www.nyctalus.cz

Zoologická zahrada hl. m. Prahy 

 • Kontaktní osoba: Ing. Lucie Ferebauerová
 • E-mail: ferebauerova@zoopraha.cz
 • Web: www.zoopraha.cz