4. konference EVVO

v roce 2012

pro představitele městských částí hlavního města Prahy, členy pražských NNO, pedagogy a pracovníky vzdělávacích institucí a podnikatelských subjektů

proběhla 18. října 2012 v Malém sálu Městské knihovny v Praze, organizátorem byla společnost MCN, o.p.s.


Tento rok nesl téma udržitelné energie, zkoumaly se především novinky v této oblasti a mezinárodní kontext a inspirace pro práci ve školách na toto téma. 

V průběhu konference se účastníci například dozvěděli, co je nového v českých městech v oblasti udržitelné energie, ve workshopu, který vedl Ing. Jaroslav Klusák,Ph.D. z Městského úřadu Litoměřice.

O tom, jak pracovat s žáky na téma udržitelné energie promluvila Mgr. Petra Šimonová, vedoucí programu Ekoškola a programová ředitelka Sdružení TEREZA.

Mezinárodním kontextem udržitelné energie se zabývala Ing. Michaela Rosecká z odboru mezinárodních vztahů z Nejvyššího kontrolního úřadu a Mgr. Tomáš Tožička, manažer projektu Energie pro všechny do roku 2030, z občanského sdružení Educon.

Vedoucí ekologické poradny Mgr. Ing. Petr Ledvina, přednášel o tématu zeleného úřadování, nakládání s odpady a domácí ekologii.

Během konference bylo možné seznámit se s interaktivní prezentací deseti společností a NNO, věnujících se EVVO. Mezi nejpůsobivější patřila výstava Ledňáčkovo putování pražskou přírodou, kterou představila společnost MCN, o.p.s.

Výběr z programu

Přednášky

V přednášce Jak pracovat s žáky na téma udržitelné energie? - Inspirace pro pedagogy Mgr. Petry Šimonové jsme se dozvěděli zajímavé informace o programu Ekoškola, který je mezinárodní a probíhá v 50 zemích světa, v ČR je do něj zapojeno 260 škol. Provází jej unikátní metodika 7mi kroků, úspěšné školy mohou získat mezinárodní titul Ekoškola. 
Program umožňuje aktivní participaci žáků ve škole, získávají tzv. akční kompetence. Mezi ně patří, že dokážou vyhledávat informace o tom, jak škola hospodaří s energií, dokážou tyto informace zpracovat a navrhnout opatření, jako například výměnu žárovek za úsporné, regulaci teploty ve třídách apod.

Ing. Lukáš Minařík, z odboru energetiky a ochrany klimatu MŽP, nás seznámil v přednášce "Postoj Ministerstva životního prostředí ČR k tématu Udržitelná energie" s hlavními cíly MŽP ohledně energetiky- musí být bezpečná, udržitelná z hlediska životního prostředí a ekonomicky efektivní. Energetika ČR by měla reagovat i na vývoj na úrovni EU, včetně důležitých evropských dokumentů v oblasti energetiky.

Měli bychom mít vyvážený mix, založený na efektivním využití všech dostupných tuzemských energetických zdrojů a udržení přebytkové výkonové bilance ES s dostatkem rezerv. Zvyšovat energetickou účinnost a dosahovat úspor energie v hospodářství i v domácnostech. Posílit rozvoj síťové infrastruktury ČR a její efektivní využívání a mezinárodní spolupráce a integrace trhů s elektřinou a s plynem v regionu.

V neposlední řadě bychom také měli podpořit výzkum, vývoj a inovace, zajišťující konkurenceschopnost české energetiky a podporu školství, s cílem nutnosti generační obměny a zlepšení kvality technické inteligence v oblasti energetiky.