3. konference EVVO

v roce 2010

pro veřejnou správu a firemní oblast

proběhla 9. prosince 2010 ve Velké zasedací síni Magistrátu hl. m. Prahy, organizátorem byla společnost MCN, o.p.s.

Účelem konference bylo vzájemné setkání pražských aktérů a realizátorů EVVO ve veřejné správě a ve firemní oblasti. Důležité bylo především vzájemné sdílení zkušeností a informací.

Určena byla hlavně představitelům městských částí hlavního města Prahy, pracovníkům veřejných institucí v oblasti životního prostředí a zástupcům podnikatelských subjektů a pražských NNO v oblasti EVVO.Mezi tématy byly strategie ekologické výchovy v Praze, dobrovolné přístupy jako nástroje zvyšování konkurenceschopnosti malých a středních podniků a strategie a koncepce EVVO Ministerstva životního prostředí ČR.

Své projekty představila společnost VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., v jejímž portfoliu je široká škála aktivit v oblastech vzdělávacích projektů pro děti a mládež, ekologických projektů a projektů pro zaměstnance společnosti.

V rámci konference proběhla interaktivní prezentace společností a NNO věnujících se EVVO.

Výběr z programu

Přednášky

Předseda organizace Ekocentrum Koniklec MUDr. Hynek Jebavý přednášel na téma Příklady dobré praxe při spolupráci NNO s podnikateli a samosprávou. Představil široké spektrum služeb Ekocentra zahrnující mimo jiné ekoporadenskou činnost, realizace seminářů, konferencí a kampaní a ekologické výukové programy pro školy (MŠ, ZŠ, SŠ).
Ve své přednášce také shrnul úspěšné akce pro veřejnost, přednášky, kampaně a konference uplynulého roku a nastínil východiska pro spolupráci NNO s podnikateli a státní správou/samosprávou.

Mgr. Hana Prosečová ze společnosti VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. představila blíže Vzdělávací projekty společnosti jako jsou např. Stromy pro život, kdy Veolia Voda ve spolupráci se společností Office Depot vysazuje stromy v lokalitách, kde provozuje vodohospodářská zařízení (úpravny pitné vody, čerpací stanice, čistírny odpadních vod apod.).
Počet vysazených stromů se odvíjí od výše obratu realizovaného ze strany Veolia Vody u spol. Office Depot. Vedle estetického přínosu pro okolní prostředí vytvářejí stromy přírodní bariéru a odvádějí např. nepříjemný zápach z okolí čistíren.

V projektu Vraťme přírodě, co jí patří, navázal Nadační fond Veolia spolupráci s Českým rybářským svazem (ČRS) a podpořil jeho projekty zaměřené na návrat úhořů a lososů do našich řek. Například v roce 2009 se Nadační fond Veolia finančně podílel na nasazení 76 800 kusů malých úhoříků, což v přepočtu znamená téměr 10 % veškerých úhořů nasazených v roce 2009 v rámci revírů ČRS.