11. konference EVVO

v září 2020

jedenáctou konferenci realizovalo opět Ekocentrum Koniklec. V již osvědčeném hotelu Artemis.

téma konference:
Praha jako venkovní učebna
Celé hlavní město se může stát velkou přírodní učebnou!

Konferencí nás pohotově provedl Lukáš Koucký.
Tento lektor, kouč a terapeut se zabývá osobním rozvojem svých klientů. Lukášovi pracovní začátky se jsou spjaty s Ekocentrem Koniklec a ochrana životního prostředí a EVVO jsou pro něj srdcová témata, proto s nadšením kývl na možnost moderovat letošní konferenci.

Zažijte 11. konferenci ve video průřezu
https://www.youtube.com/watch?v=GTTyEjxjpjA


Přednášky, které na konferenci zazněly

Jiří Rom | Zajímavé lokality na území Prahy a péče o ně 

Odhalili jsme, že lokality vhodné pro ekovýchovu nemusejí být nutně biologicky cenné. Praha disponuje obrovským přírodním bohatstvím, které je pod neustálým tlakem veřejnosti. Přitom řadě cenných biotopů turistický ani vzdělávací zájem vskutku nesvědčí. Naproti tomu existují místa, kterým pohyb lidí prospívá a která lze úspěšně využít jako zelené učebny. Při své přednášce představil pan Rom tato místa nejen modelově, ale i konkrétně upozornil na pražské lokality, kde jsou vzdělávací aktivity velmi žádoucí.

Mgr. Miroslav Havránek | Zranitelnost ČR vůči změně klimatu

V přednášce byly diskutovány hlavní projevy změny klimatu na území ČR. Dozvěděli jsme se více o konceptu zranitelnosti od expozice změny klimatu, přes definici prvků citlivosti až po potenciální dopady a poznali agregované výsledky hodnocení zranitelnosti.  

Ing. Jiří Karnecki | Význam revitalizací vod ve městech 

Vodní toky ve městech jsme dlouho neprávem opomíjeli, přitom je to velmi důležitá složka životního prostředí. Revitalizací potoků a rybníků se snažíme vytvořit přírodě blízké prostředí a zároveň navrátit vodu do povědomí lidí a využít jí jako součást veřejného prostoru. Příspěvek představil vydařené příklady, jak je možné pracovat s vodou ve městech.  

Justina Danišová | Město jako příležitost pro učení venku 

Učení venku přináší dětem řadu výhod. Výzkumy ukázaly, že kromě rozvoje psychického i fyzického zdraví učení venku dětem pomáhá zlepšovat pozornost, vzdělávací výsledky, motivaci k učení i vztahy ve třídě. Jak ale učit ve městě? Kam vyrazit s dětmi v betonové džungli? Co objevovat mezi domy? Nahlédli jsme, co potřebuje městský učitel na cestě ven, jak proměnit nejbližší okolí i městské školy i školky v laboratoř, ateliér, učebnu matematiky i dílnu. Jistě jsme odstranili i řadu překážek, které na cestě ven ve městě máme. Inspirovali jsme se u městských škol, které už venku učí.  

Mgr. Michal Křivohlávek, PhD. a Mgr. Barbora Týcová | Bieno 

Vnitrobloky jsou nenaplněnou příležitostí města. Jsou cestou k lepšímu klimatu jak z pohledu adaptace tak i sousedských vztahů. Ve vnitroblocích lze skvěle hospodařit s dešťovou vodou (chytání dešťovky a zasakování) i zelení (stromy, keře, nádoby, popínavky). Jde o jednoduchá a levná opatření, která mohou mít velký přímý dopad, osvětu nevyjímaje. 

Jan Valeška | Asociace místních potravinových iniciativ 

O vzniku jídla, péči o půdu, zemědělství jako živém komplexním systému se učíme na komunitní zahradě, na farmě či v sadu tak, abychom společně měli možnost všemi smysly prožít principy agroekologického hospodaření.  

Markéta Vrbová | Na ovoce 

Význam ovocných stromů pro moderního člověka nabízí obrovský potenciál pro environmentální výchovu a vzdělávání. Díky množství zachovaných historických sadů na území Prahy se již 6 let snažíme podchytit a kultivovat pozitivní vztah veřejnosti k ovocným stromům s pomocí širokého spektra aktivit. V krátké prezentaci nám Markéta Vrbová představila vzdělávací programy pro veřejnost a dětské kolektivy, jejichž cílem není pouhé předávání informací o "ovocných tématech", ale především posílení vztahu lidí k místům, ve kterých žijí a převzetí zodpovědnosti za ně.  

Mirek Lupač | Pražské kameniště 

Příspěvek o terénním učení a vzdělávání v "geovědách". O vycházky po dně prvohorního moře v pražském Barrandienu a jeho přilehlé části mají velký zájem malí i velcí. Prvohorní živočichové a rostliny si nezadají ve své přitažlivosti a rozmanitosti s dinosaury. Není nad to, najít vlastního trilobita a na chvíli se přenést o 450 mil. let zpět. Tato místa skrývají i řadu tajemství a vypráví staré příběhy nejen o zkamenělém životě. V době karantény jsme se na ně také vydali na našich virtuálních vycházkách. 

Nedílnou součástí konference byly i praktické workshopy na téma učení venku:


Ing. Martin Kříž, Chaloupky o.p.s., představil zajímavé aktivit z různých předmětů pro venkovní výuku. 

Mgr. Adéla Hrubá, Permakultura CS, nás seznámila inspirativními projekty a příklady dobré praxe zaměřené na permakulturu ve městě. 

Mgr. Lenka Winterová, Ekocentrum Koniklec, o.p.s., přestavila, jak mluvit s teenagery o změnách klimatu.

Mgr. Veronika Ambrozyová, Mgr. Jakub Zelený, Člověk v tísni, o. p. s., vysvětlili, jak upozorňovat veřejnost na naléhavost změny klimatu a zároveň nevytvářet pocit úzkosti a bezmoci.

Barbara Doležalová, Ekocentrum Koniklec, o.p.s., v praxi předvedla, jak komplikované téma změny klimatu představit těm nejmenším.

Mgr. Tereza Kučerová, Ekocentrum Koniklec, o.p.s., ukázala, jak fragmentace měst nahrává vyšší biodiverzitě. Stavební či jinou činností přirozenou diverzitu měst často snižujeme, ale můžeme jí i zvýšit.

Ing. Pavel Jelínek, AFI EUROPE Czech Republic s.r.o., nám představil budovu AFI Karlín, což je výjimečný kancelářský komplex v srdci Karlína. Jeho vzhled je inspirován přírodní scenérií nedalekého vrchu Vítkov, fasádu pokrývá přes 40 000 živých rostlin, které tvoří nejrozsáhlejší systém vertikálních zahrad ve střední Evropě. 

"Považuji si, že řetěz konferencí pokračuje už jedenáctou v řadě. Jsou nejen obrovskou příležitostí ke sdílení zkušeností, ale i povzbuzením pro všechny aktivní pracovníky v environmentální výchově" Petr Holý, koordinátor oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty hl. m. Prahy