10. konference EVVO

v roce 2019

pro veřejný sektor

desátou konferenci realizovalo opět Ekocentrum Koniklec a to tentokrát v hotelu Artemis.

Zaměřili jsme se na to, jak dávat efektivně vědět o vašich enviromentálních projektech, nahlédli jsme do základů eko psychologie. Ale dozvěděli jsme se o tom, jak se hlavní město Praha adaptuje na klimatickou znovu, či jaké jsou novinky v ekologické výchově.

Podívejte se na malou ochutnávku příspěvků na konferenci a její program.

Martin Mach Ondřej pracuje v redakci Ekolistu už devatenáctým rokem. Za tu dobu prý smazal tuny tiskových zpráv, které dorazily do jeho pošty. "Nedělám to proto, že bych byl zlý. Chráním oči našich čtenářů před vykrvácením." Nenechte si ujít jeho praktické rady, jak se vaše zprávy vyhnou tomuto smutnému osudu.

Odmítáme kázat vodu a pít víno.
Proto usilujeme, aby vše během konference bylo co nejšetrnější k životnímu prostředí. Důsledně dbáme o minimalizaci odpadu. Maximum z dobrot, které vám nabídneme, bude s BIO certifikací, z lokálních zdrojů nebo alespoň fair trade.
Hotel Artemis je perfektně dostupný hromadnou dopravou a pohodlně k němu dojedete i na...

Přední ekopsycholog Jan Krajhanzl představí postoje Čechů k ochraně přírody. Co je motivuje a co je naopak odpuzuje. Proč je nechávají některé problémy lhostejnými a co je naopak zajímá.

Tomáš Chabada představí výsledky zajímavého průzkumu. Dozvíte se, jak přistupujeme například ke znečištění ovzduší nebo změně klimatu. A v čem jsme jiní nebo stejní jako většina Evropanů. A jak tyto informace přetavit do komunikace a výzev k chování přátelskému k přírodě.

S Janem Činčerou se zamyslíme, jak správně probíhá EVVO (environmentální vzdělávání , výchova a osvěta) ve školní výuce. A co už k ničemu pozitivnímu nevede. Porovnáme příklady z praxe.

Díky Tereze Líbové se dozvíme podrobnosti o komunikaci Strategie adaptace hlavního města Prahy na změnu klimatu a souvisejícího implementačního plánu.

Judita Nechvátalová naznačí, jak nemávat červeným hadrem hned v prvním momentě. Jak dovedeme třeba nadšence pro design k úvahám o zkracujícím se životu věcí a o minimalizaci odpadu?

Petr Holý, krajský koordinátor EVVO z odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, nám přednese informace o tom, co nového v oblasti ekovýchovy připravují. Objasní koncepci EVVO, její cíle, potřebnost, návaznosti a způsoby uplatňování.

Kompletní program

10. konference o ekovýchově v Praze

8:50 - 9:00    zaregistrujete se prosím

9:00 - 9:05    Vojtěch Kotecký | přivítání a úvodní slovo
9:05 - 9:35    Jan Krajhanzl | zásady komunikace a ekopsychologie
9:35 - 9:55     Tomáš Chadaba | jací jsou Češi a jak je motivovat k ekologickému jednání
9:55 - 10:20   Judita Nechvátalová | ekologická témata komunikujte netradičně
10:20 - 10:45 Jan Činčera | co je a co není EVVO na školách

10:45 - 11:00 oddechnete si u kávy

11:00 - 11:10   Tereza Líbová komunikační strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
11:10 - 11:20   Petr Holý | současný stav EVVO na území Prahy
11:20 - 11:30   Petr Holý | koncepce EVVO cíle, návaznosti a uplatňování

11:30 - 13:00  chutný oběd a káva

13:00 - 13:10  Lenka Skoupá | jak zajistit příznivý dopad sdělení o environmentálních témat
13:10 - 13:20  Martin Mach Ondřej | napište tiskovou zprávu, kterou média nesmažou
13:20 - 13:30  Petr Kučera | příklad dobré praxe z Prahy 1
13:30 - 13:40  Soňa Jonášová | konec doby skládkové
13:40 - 13:50  Zbyněk Bouda | Green events - jak pořádat zelené akce
13:50 - 14:00  Miroslav Lupač | digitální nadstavba tradičních forem interpretace přírodního dědictví
14:00 - 14:10  Jakub Kašpar | jak komunikuje KRNAP
14:10 - 14:20   Kateřina Landová | ukliďme svět, ukliďme Česko, ukliďme Prahu
14:20 - 14:30  Eva Tylová | příklad dobré praxe z Prahy 12
14:30 - 14:40  Jan Smrčka | Ekoškola: komunikační kampaň o změně klimatu pro žáky i rodiče
14:40 - 14:50  Petr Nejman | lesní pedagogika
14:50 - 15:00  prezentace výsledků projektu Stavitelé města

15:00 - 15:30  opět oddechnete si u kávy

15:30 - 16:30  panelová diskuze | pozitiva a úskalí PR a komunikace EVVO a adaptace na změnu klimatu