10. konference EVVO

v roce 2019

pro veřejný sektor

desátou konferenci realizovalo opět Ekocentrum Koniklec a to tentokrát v hotelu Artemis.

Zaměřili jsme se na to, jak dávat efektivně vědět o vašich enviromentálních projektech, nahlédli jsme do základů eko psychologie. Ale dozvěděli jsme se o tom, jak se hlavní město Praha adaptuje na klimatickou znovu, či jaké jsou novinky v ekologické výchově.

Podívejte se na malou ochutnávku příspěvků, které zazněly na konferenci.
Všechny prezentace si můžete stáhnout ZDE.

Díky Tereze Líbové jsme se dozvěděli podrobnosti o komunikaci Strategie adaptace hlavního města Prahy na změnu klimatu a souvisejícího implementačního plánu.

S Janem Činčerou jsme se zamysleli, jak správně probíhá EVVO (environmentální vzdělávání , výchova a osvěta) ve školní výuce. A co už k ničemu pozitivnímu nevede. Porovnali jsme i příklady z praxe.

Přední ekopsycholog Jan Krajhanzl představí postoje Čechů k ochraně přírody. Co je motivuje a co je naopak odpuzuje. Prozradil nám, proč je nechávají některé problémy lhostejnými a co je naopak zajímá.

Tomáš Chabada představí výsledky zajímavého průzkumu. Dozvěděli jsme se, jak přistupujeme například ke znečištění ovzduší nebo změně klimatu. A v čem jsme jiní nebo stejní jako většina Evropanů. A jak tyto informace přetavit do komunikace a výzev k chování přátelskému k přírodě.

Judita Nechvátalová naznačila, jak nemávat červeným hadrem hned v prvním momentě. Odhalila, jak dovést třeba nadšence pro design k úvahám o zkracujícím se životu věcí a o minimalizaci odpadu.

Petr Holý, krajský koordinátor EVVO z odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, nás seznámil s novinkami v oblasti ekovýchovy. Objasnil koncepci EVVO, její cíle, potřebnost, návaznosti a způsoby uplatňování.

Kompletní program

10. konference o ekovýchově v Praze, která proběhla v roce 2019

8:50 - 9:00    zaregistrujete se prosím

9:00 - 9:05    Vojtěch Kotecký | přivítání a úvodní slovo
9:05 - 9:35    Jan Krajhanzl | zásady komunikace a ekopsychologie
9:35 - 9:55     Tomáš Chadaba | jací jsou Češi a jak je motivovat k ekologickému jednání
9:55 - 10:20   Judita Nechvátalová | ekologická témata komunikujte netradičně
10:20 - 10:45 Jan Činčera | co je a co není EVVO na školách

10:45 - 11:00 oddechnete si u kávy

11:00 - 11:10   Tereza Líbová komunikační strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
11:10 - 11:20   Petr Holý | současný stav EVVO na území Prahy
11:20 - 11:30   Petr Holý | koncepce EVVO cíle, návaznosti a uplatňování

11:30 - 13:00  chutný oběd a káva

13:00 - 13:10  Lenka Skoupá | jak zajistit příznivý dopad sdělení o environmentálních témat
13:10 - 13:20  Martin Mach Ondřej | napište tiskovou zprávu, kterou média nesmažou
13:20 - 13:30  Petr Kučera | příklad dobré praxe z Prahy 1
13:30 - 13:40  Soňa Jonášová | konec doby skládkové
13:40 - 13:50  Zbyněk Bouda | Green events - jak pořádat zelené akce
13:50 - 14:00  Miroslav Lupač | digitální nadstavba tradičních forem interpretace přírodního dědictví
14:00 - 14:10  Jakub Kašpar | jak komunikuje KRNAP
14:10 - 14:20   Kateřina Landová | ukliďme svět, ukliďme Česko, ukliďme Prahu
14:20 - 14:30  Eva Tylová | příklad dobré praxe z Prahy 12
14:30 - 14:40  Jan Smrčka | Ekoškola: komunikační kampaň o změně klimatu pro žáky i rodiče
14:40 - 14:50  Petr Nejman | lesní pedagogika
14:50 - 15:00  prezentace výsledků projektu Stavitelé města

15:00 - 15:30  opět oddechnete si u kávy

15:30 - 16:30  panelová diskuze | pozitiva a úskalí PR a komunikace EVVO a adaptace na změnu klimatu