2. konference EVVO

v roce 2009

pro školy, školská zařízení, jejich zřizovatele a organizace se školami spolupracujícími v EVVO oblasti 

proběhla 12. listopadu 2008 v prostorách ZŠ Kunratice, organizátorem bylo Sdružení TEREZA ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr a s Ekocentrem Podhoubí.

Cílem konference bylo představit učitelům veškerou existující nabídku podpory v oblasti EV ve školách v Praze, nabídnout vhodné metody její realizace a sdílet zkušenosti a ukázky z praxe jednotlivých pedagogů.


Účelem konference bylo především vzájemné seznámení a setkání pedagogů a pracovníků organizací poskytujících služby pro školy v oblasti EVVO, výměna zkušeností a informací a získání přehledu o možných partnerech při spolupráci na poli environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Praze.

V rámci Konference probíhal také veletrh organizací a služeb v EVVO, kde se návštěvníci mohli seznámit s dostupnými pomůckami, metodikami a výukovými materiály.

Výběr z programu

Dílny

V Přehledu nabídky EV pro začátečníky Justiny Danišové a Báry Semerákové ze Sdružení TEREZA jsme se mohli dozvědět jak začít s environmentální výchovou, jak se orientovat v pražské nabídce EV a inspirovat se zkušenostmi kolegů.

EVP, M.R.K.E.V., EVVO, GLOBE, TUR... Odhalili jsme, co se za těmito zkratkami skrývá a co mají společného s environmentální výchovou v Praze. Zorientovali jsme se v nabídce ekologických výukových programů, dlouhodobých programů a projektů pro třídy nebo celé školy i v možnostech dalšího vzdělávání pedagogů. Odnesli jsme si tipy na metodické materiály, kontakty na organizace, které s EV pomohou, a mnoho dalších užitečných informací pro učitele začínající s EV.

Dlouhodobé školní programy a projekty pro EV představily lektorky Jana Kindlmannová, Dana Votápková a Blanka Olejníčková.
Nabídly konkrétní ukázky a příklady z osvědčených dlouhodobých programů, které Vám pomohou při plánování i realizaci vlastních školních projektů. V Ekoškole žáci usilují o minimalizaci a třídění odpadů, úspory energie či vody a zlepšení životního prostředí školy.
V programu GLOBE žáci pozorují vývoj počasí, zkoumají změny v přírodě během roku a vlastnosti půdy či kvalitu vody ve svém okolí. V Lese ve škole - škole v lese - žáci zkoumají les názorně a v souvislostech, ve třídě i v přírodě. M.R.K.E.V. je metodická a informační podpora v EV pro učitele.

O tom, co se osvědčilo školám, jste se mohli dozvědět v Ekoprovozu škol Petry Šimonové, a Jiřího Chloupka
Zjistili jsme se aktuální informace ze základních témat týkajících se ekologicky šetrného provozu škol - především odpadů, vody, energií a prostředí školy.
Získali jsme jednoduché tipy, s čím na škole začít, a jak zjistit, která opatření mohou realizovat přímo žáci a měli jsme možnost sdílet své zkušenosti i se zkušeným pedagogem ze školy, která již tato opatření realizuje.