Program
13. konference o ekovýchově v Praze

2022

VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA KE KRITICKÉMU MYŠLENÍ


08.00 - 09.00  Prezence účastníků a otevření veletrhu organizací

09.00 - 13.00  Dopolední blok přednášek

   09.00              Petr Holý - koordinátor oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty hlavního města Prahy -  zahájení konference 

   09.05 - 09.20 Albrecht Handke - Koordinátor EVVO a VUR (Sasko) - SDGs a EVVO u našich sousedů

   09.20 - 09.45 Lenka Skoupá - Toulcův dvůr - Komunikace environmentálních témat

   09.45 - 10.10  Zuzana Jakobová - TEREZA, vzdělávací centrum - Umění vidět - výstava a web na rozvoj vizuální    gramotnosti

   10.10 - 10.35  Lukáš Hána - GrowJob Institute - Strategická komunikace - jak vyvracet nesmysly (o klimatu)?

   10.35 - 11.00  Ondráš Přibyla - Fakta o klimatu - Kritické myšlení a klima


11.00 - 11.30  Pauza na kávu a občerstvení + veletrh organizací


   11.30 - 11.55   Jana Dlouhá - Centrum pro otázky životního prostředí UK - odpovědná spotřeba pro všechny stupně škol

   11.55 - 12.20  Ondřej Hudeček - Městská knihovna v Praze - Knihovny jako ekocentra, ekocentra v knihovnách  

   12.20 - 13.00  panelová diskuze


13.00 - 14.00 Pauza na oběd + veletrh organizací


14.00 - 15.30 I. blok odpoledních workshopů

   WORKSHOP 1  Lenka Skoupá - Toulcův dvůr - Jak využívat metod RWCT a třífázového modelu učení v EVVO

   WORKSHOP 2  Lukáš Hána - GrowJob Institute - Kritické myšlení - vědecká gramotnost a práce s vědeckými články

   WORKSHOP 3  Zuzana Jakobová - TEREZA, vzdělávací centrum - Mladí reportéři pro životní prostředí

   WORKSHOP 4  Veronika Endrštová - Člověk v tísni - Active citizens: chráníme klima


15.30 - 15.45  Pauza na kávu a občerstvení 


15.45 - 17.15 II. blok odpoledních workshopů

WORKSHOP 5  Veronika Sodomová - Fakescape - Dezinfombies (úniková hra)

WORKSHOP 6  Alice Končinská -Ekocentrum Koniklec - Adaptopolis (karetní hra na téma adaptace na změnu klimatu)

WORKSHOP 7  Jan Smrčka - TEREZA, vzdělávací centrum - Klimatické vzdělávání hrou (Únikovka do škol aj.)

WORKSHOP 8  Alena Kohoutová - ADRA - Světová škola, lekce ke globálním problémům a jak se ještě věnovat globální a environmentální výchově

Zakončení konference


Konferencí vás provedl Lukáš Koucký