13. konference EVVO

v říjnu 2022

Třináctou konferenci realizovalo Ekocentrum Koniklec.

Konala se v osvědčeném hotelu Artemis a přednášková část byla vysílána online.

Téma konference:

Vzdělávání a výchova ke kritickému myšlení


Konferencí nás pohotově provedl Lukáš Koucký


Prezentace, dizkusi a workshopy vedli přední odborníci na toto téma.

Seznamte se s mluvčími 13. konference.


V jejich medailóncích najdete i prezentace ke stažení.


Akce se konala pod záštitou Ministerstva životního prostředí a hlavního města Prahy. 


Videoklip z konference

Záznam z online přenosu konference

Fotografie z konference

Děkujeme všem za účast na online konferenci. Věříme, že byla pro vás stejně inspirující a přínosná jako pro nás.
Velké poděkování patří i všem přednášejícím, kteří se na přípravě obsahu podíleli.

"Považuji si, že řetěz konferencí pokračuje už třináctou v řadě. Jsou nejen obrovskou příležitostí ke sdílení zkušeností, ale i povzbuzením pro všechny aktivní pracovníky v environmentální výchově" Petr Holý, koordinátor oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty hl. m. Prahy