Program konference

12. konference environmentálního vzdělávání
na téma vzdělávání o změně klimatu


08.00 - 08.30  Připojení účastníků k online konferenci

09.00 - 10.30   Dopolední blok přednášek

   09.00 - 09.15  Zahájení konference - Lenka Skoupá, Petr Holý (MHMP)
                            Záznam můžete shlédnout zde.

   09.15 - 09.30  Miroslav Novák - Ministerstvo životního prostředí ČR  - Podpora MŽP
                            v oblasti "Vzdělávání ke změně klimatu"
                            Záznam můžete shlédnout zde

   09.30 - 10.00  Petr Daniš - Tereza, vzdělávací centrum - Proč a jak se učit o změně klimatu - představení
                            nové publikace shrnující doporučení pro klimatické vzdělávání
                            Záznam můžete shlédnout zde

   10.00 - 10.30  Miroslav Pešek - Učitelé za klima - jak se propisuje klimatická změna do změn vzdělávání
                            ve školách, pedagogové a studenti - Fridays For Future Česká republika
                            Záznam můžete shlédnout zde

   10.30 - 10.40  Pauza na kávu

   10.40 - 11.10   Yvonna Gaillyová - Ekologický institut Veronica - Klimatická akademie (podpora lokálních
                           klimatických kampaní), CO2 liga (celoroční program pro školy), aktivismus jako forma EVVO
                           Záznam můžete shlédnout zde

   11.10 - 11.40  Jana Dlouhá, Jiří Dlouhý - Centrum pro otázky životního prostředí UK
                          - kreativní vzdělávání pro udržitelnou budoucnost
                           Záznam můžete shlédnout zde

   11.40 - 12.00  Veronika Endrštová - Člověk v tísni - klimatické vzdělávání v propojení s aktivním
                           občanstvím - vzdělávání učitelů
                           Záznam můžete shlédnout zde

   12.00 - 13.00 Pauza na oběd


13:00 - 16:00 Odpolední workshopy, diskuse

   13.00 - 14.00  Lenka Skoupá - Toulcův dvůr - hry jako méně obvyklé formy vzdělávání o změnách
                           klimatu - tvorba využití questů a únikových her

   14.10 - 15.10  Lenka Winterová - Ekocentrum Koniklec - badatelsky orientovaná výuka o změnách klimatu

   15.10 - 16.00  Závěrečné slovo
                          Záznam můžete shlédnout zde