Souhlas se zpracováním osobních údajů.

Pořizování a zveřejňování fotodokumentace a videozáznamu z akce

14. konference o ekovýchově v Praze, 21. 9. 2023

• Vstupem do místa konání konference uděluji organizátorovi akce - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Praha - Staré Město, Mariánské náměstí 2/2, PSČ 110 00, IČ: 00064581 a realizátorovi akce - organizaci 01/71 ZO ČSOP Koniklec, p.s., Vlkova 2725/34, 130 00 Praha 3, IČ: 4962904 (dále jen "správce osobních údajů") souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu mé fotografie a videozáznamu pořízeného na výše uvedené akci, pro účely zveřejnění na následujících webových stránkách: www.ekocentrumkoniklec.cz, www.konferenceevvopraha.cz, www.praha.eu, na kanálu www.youtube.com: @ekocentrumkoniklec, @PortalPrahaEU a na sociálních sítích: www.facebook.com: @ekocentrumkoniklec, @Prahaeu, @EVVOPraha, @Konferenceevvopraha.cz, www.instagram.com, Twitter: @PrahaEU, Tumblr.: prahaeu.tumblr.com, Pinterest: @Prahaeu.

• Souhlas se zpracováním svých osobních údajů (fotografie, videozáznam) uděluji pro účel prezentace správce na jeho výše vyjmenovaných stránkách a na stránkách organizátora akce, ke kterým má přístup blíže nespecifikované množství osob.

• Jako subjekt údajů, jehož osobní údaje budou zpracovány za výše zmíněným účelem, mám právo svůj souhlas kdykoliv odvolat. Zároveň jsem si jako subjekt údajů vědom, že případným odvoláním souhlasu nebude dotčena zákonnost zpracování po dobu vycházející z tohoto souhlasu. Při případném odvolání tohoto souhlasu musí správce osobních údajů bezodkladně učinit všechna opatření k odstranění mé fotografie z výše uvedených platforem.

• Tento souhlas lze odvolat obdobným způsobem, jako je poskytován, popř. jakýmkoliv jiným způsobem, prokazující jeho doručení správci osobních údajů (např. e-mailem formou prostého sdělení).

• Tento souhlas je svobodným, konkrétním, informovaným a jednoznačným projevem mé vůle. Jsem si vědom, že neudělením souhlasu, popř. jeho budoucím odvoláním, se nevystavuji žádnému postihu ze strany správce osobních údajů. Neudělení souhlasu zároveň nezabraňuje účasti na akci, je však třeba jej při vstupu do areálu projevit tak, aby byla možná jednoznačná identifikace fyzické osoby.

• Tento souhlas je udělován v souladu s čl. 6 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR), ustanovením § 84 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících právních předpisů na úseku ochrany osobních údajů.