7. konference EVVO

v roce 2016

pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení, studenty VŠ s pedagogickým zaměřením, pro  organizace se školami spolupracujícími v EVVO oblasti, pro organizace zajišťující služby Environmentálního vzdělávání a poradenství v Praze, rodinná a mateřská centra a pro rodiny s dětmi

proběhla 4. října 2016 ve Středisku ekologické výchovy hlavního města Prahy Toulcův dvůr, organizátorem byla společnost Botič o.p.s.

Konference tentokrát s podtitulem Děti v přírodě - Jde to i v Praze! byla již sedmou v pořadí. Tématem byla výchova dětí v přírodě, kontakt dětí s přírodou a budování zodpovědného a láskyplného vztahu člověka k přírodnímu prostředí.

Cílem konference bylo představit účastníkům existující nabídku podpory v oblasti environmentální výchovy ve školách v Praze a nabídnout jim vhodné metody její realizace.

Účastníci měli v průběhu rovněž dostatek prostoru pro sdílení zkušeností ze své vlastní praxe.


Konferenci věnovanou tématu komunitních programů, přírodních učeben a pobytu dětí v přírodě zahájila přednáška Mgr. Petra Daniše, který představil i svou novou knihu "Děti venku v přírodě - ohrožený druh?". Po přednášce proběhly workshopy zaměřené kromě teorie na praktické ukázky aktivit a postupů práce ve výuce.

Součástí konference byl také veletrh organizací, poskytujících služby v oblasti environmentální výchovy a tématicky zaměřená výstava.

Výběr z programu

Přednáška

V přednášce Mgr. Petr Daniše, ředitele vzdělávacího centra TEREZA, Kontakt dětí s přírodou - přínosy, realita a výzvy, jsme se mohli dozvědět o fascinujících výzkumech z různých míst světa, prokazujích, že všichni lidé, a děti především, potřebují přírodu pro své plné fyzické, duševní i sociální zdraví.

Kontakt s přírodou dětem usnadňuje učení a přispívá k celkovému rozvoji jejich osobnosti. V naší civilizaci však svobodné hry dětí venku v přírodě spíše ubývá. Jaké to může mít důsledky a co s tím můžeme udělat

Dílny

V JDĚTE VEN s Deníkem do divočiny, lektorky Bc. Alice Jirásková, vedoucí programu JDĚTE VEN, ze vzdělávacího centra TEREZA, jsme se mohli seznámit s Deníkem do divočiny, celoroční dobrodružnou hrou pro děti od 5ti do 10ti let.

Květinová voňavka, bosonohá stezka, dešťové graffiti a spousta další inspirace, která láká ven děti i dospělé.

V dílně Z kuchyně do kompostéru a zase zpět aneb jak udělat z komunitní zahrady místo nejen pro pěstování Radky Pokorné, lektorky workshopů společnosti KOKOZA, jsme si ukázali, jakým způsobem lze vytvořit ve městě prostor, kde je radost se potkávat a zároveň pěstovat a kompostovat.

Městské komunitní zahrady jsou skvělým místem pro setkávání generací a lidé si zde mohou díky vlastnímu kompostu vypěstovat kvalitní potraviny.

Dílna Děti v přírodě aneb příroda všemi smysly, lektorky EVP a programů v RC Mateřídouška, sdružení Botič a SEV Toulcův dvůr přinesla praktické tipy na práci s dětmi v terénu a smyslové vnímání přírody jako součást výuky.

Smyslové hry, poznávání přírody zblízka, vytváření bezprostředních prožitků, učení se na základě vlastních zkušeností, to vše jsme si mohli společně vyzkoušet - kde jinde, než v přírodě.