14. konference EVVO

v září 2023

Čtrnáctou konferenci realizovalo Ekocentrum Koniklec.

Mluvili jsme o prostředí v Praze v krásném prostředí Michnova paláce

Téma konference:

Vzdělávání a výchova ke kritickému myšlení


Přednáškami prováděla moderátor Lukáš Koucký. 


Prezentace, dizkusi a workshopy vedli přední odborníci na toto téma.

Poznejte přednášející 14. konference.


Konferenci o ekovýchově v Praze uspořádalo Hlavní město Praha.

Děkujeme všem za účast na konferenci a hlavně za to, co v enviromentální výchově děláte. 

"Považuji si, že řetěz konferencí pokračuje už čtrnáctou v řadě. Jsou nejen obrovskou příležitostí ke sdílení zkušeností, ale i povzbuzením pro všechny aktivní pracovníky v environmentální výchově" Petr Holý, koordinátor oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty hl. m. Prahy