9. konference EVVO

v roce 2018

pro firmy a veřejný sektor

devátou konferenci realizovalo opět Ekocentrum Koniklec a to tentokrát 31. 10. 2018 v Národní technické knihovně.

Pohled na nejúspěšnější města ukazuje, že vysoká kvalita života, životního prostředí a prosperita jsou spojené nádoby. Musí se budovat společně a promyšleně.

Zástupci podnikatelského, veřejného a neziskového sektoru se setkali, aby diskutovali o možnostech udržitelnějšího prosperování pražských firem a úřadů a o participaci na environmentálních otázkách a problémech. Cílem konference bylo podpořit spolupráci a inspirovat řešeními, která v praxi povedou ke zlepšování životního prostředí, zvyšování kvality života a celkové prosperity v Praze.


Součástí konference byla také panelová diskuze se všemi přednášejícími, kteří se společně věnovali zejména dotazům z publika. Následovala řada zajímavých workshopů, mezi které patřily například "Společenská odpovědnost: Jak na firemní dobro s pozitivním dopadem", který vedl programový ředitel Nadace Neziskovky.cz Libor Marek nebo "Expertní dobrovolnictví", workshop Mgr. Dominiky Herdové z organizace Byznys pro společnost s hosty z KPMG, České pošty a Um sem um tam.

Nedílnou součástí konference byla prezentace organizací, poskytujících firmám, zástupcům veřejné správy a neziskovým organizacím služby v oblasti EVVO.

Výběr z programu

Přednášky

Mgr. Jaroslav Pašmik, MBA z VŠE přednášel o prosperitě a udržitelnosti. Udržitelnost a prosperita jsou 2 pojmy, které mnohdy jdou paradoxně proti sobě. Jako prosperita je chápán především ekonomický růst a udržitelností chápeme určitou obezřetnost, opatrnost, citlivost k ochraně životního prostředí a sociálním otázkám.
To mnohdy působí napětí mezi tím, jak rychle chceme růst, jak potřebujeme růst, jak rychle chceme zvyšovat kvalitu našeho života, a nastoluje otázky, co to znamená zvyšování kvality života a jak chceme chránit naše prostředí, na kterém jsme závislí jako společnost.

Další příspěvek měla Ing. Lucie Mádlová, Ph.D., výkonná ředitelka Asociace společenské odpovědnosti. Představila Cíle udržitelného rozvoje (SDGs), zejména cíl 11 - Udržitelná města a obce. "Města zabírají 3% plochy naší planety, ale spotřebovávají 60 - 80% energií a produkují 75% emisí. Koncentrují velké množství problémů, ale ty problémy v současné chvíli s našimi možnostmi, znalostmi a dovednostmi přinášejí i velký potenciál k nápravě a ke zlepšení.
Města jsou místem, kde můžeme náš boj vyhrát nebo také prohrát." Na závěr svého příspěvku uvedla příklady dobré praxe udržitelných českých měst (např. Litoměřice, Prachatice, Praha) i těch zahraničních (např. Hong-kong, New York, Londýn, Savannah, dánská města).

Dílny

Mezi námi sousedy - spolupráce na projektech oživení vnitrobloků Mgr. Michala Křivohlávka, Ph.D., ředitele a Mgr. Barbory Týcové, projektové manažerky spolku Bieno ukázal, jak na oživení vnitrobloků, které jsou díky složité skladbě účastníků často nevyužité. 
"Mezi námi sousedy" je rolová hra, která nás zavede do typického vnitrobloku. Sousedé se poprvé setkávají v pestré skladbě, aby si vyříkali své představy o jeho podobě a využití. Podaří se sestavit plán na oživení dvora?
Inspirativní obrázky a fotografie doplnilo povídání o významu, přínosech a funkcích vnitrobloků a možnosti jejich využití pro adaptační opatření na změny klimatu.

Během workshopu "Zero Waste" - kancelář a odpovědná spotřeba Ing. Jany Půlpánové, ředitelky společnosti Envirostyl, se účastníci dozvěděli více o odpovědné spotřebě a konceptu zero waste kanceláře.

Prošli si fungování své organizace a zamýšleli se nad možnostmi zlepšení. Společně projednávali příklady dobré praxe a důležitost spolupráce v rámci organizace i s dodavateli a dalšími obchodními partnery.

Workshop byl uzavřen tím, že je třeba vytvářet moderní prostředí firem i úřadů a rozvíjet environmentálně odpovědné služby a výrobky.