Dřívější konference

Hlavní město Praha uspořádalo již 12 konferencí o ekovýchově v Praze.
Projděte si, čemu se na nich prezentující a návštěvníci věnovali.

1. Stav EVVO v Praze

První konferenci v roce 2008 realizoval Zelený kruh a proběhla 25. 11. v Zastupitelském sále Magistrátu hl. m. Prahy.

Více informací ZDE.

2. EVVO ve škole a pro školy

Druhou konferenci v roce 2009 realizovala organizace TEREZA, vzdělávací centrum. Proběhla 12. 11. v Toulcově dvoře.

Více informací ZDE.

3. EVVO pro veřejnou správu a firemní oblast

V roce 2010 realizoval MCN, o.p.s. v pořadí třetí konferenci, která se uskutečnila 9. 12. v Zastupitelském sále Magistrátu hl. m. Prahy.

Více informací ZDE.

4. Udržitelná
energie

Čtvrtou konferenci realizoval opět MCN, o.p.s. a proběhla po roční přestávce v roce 2012 v Městské knihovně Praha.

Více informací ZDE.


5. Škola v přírodní zahradě, komunitní zahradě a na městské farmě

Pátou konferenci realizoval v roce 2014 Ekodomov a to tentokrát v ZŠ a MŠ Na Beránku.

Více informací ZDE.

6. Vztah lidí
k místu svého
bydliště

Pořádání této konference přebrala organizace Botič, o.p.s. a o vztahu k místu bydliště debatovali účastníci v Toulcově dvoře.

Více informací ZDE.

7. Děti v přírodě - jde to i v Praze!

Již sedmou konferenci realizovala v roce 2016 opět organizace Botič, o.p.s. a to taktéž v osvědčeném prostředí Toulcova dvora . 

Více informací ZDE.

8. EVVO ve veřejné správě a podnikatelském sektoru

Zodpovědnost za pořádání převzalo Ekocentrum Koniklec a připravilo v pořadí osmou konferenci. Účastníci se tentokrát sešli v Národní technické knihovně.

Více informací ZDE.

9. Spolupracujme na prosperující a udržitelné Praze

Devátou konferenci realizovalo opět Ekocentrum Koniklec a tentokrát 31. 10. 2018. Místo konání: Národní technická knihovna.

Více informací ZDE.

10. Nadchněte děti i dospělé pro ekologii! 

Desátá konference proběhla 17. 10. 2019. Účastníkům přinesla informace a netradiční pohledy na PR a zviditelňování ekologických projektů. 

Více informací ZDE

11. Praha jako venkovní učebna

Jedenáctá konference proběhla 24. září 2020.
Účastníkům ukázala, že i hlavní město se může stát velkou přírodní učebnou.

Více informací ZDE13. Vzdělávání a výchova ke kritickému myšlení

Zaměřili jsme se na komunikaci enviromnetálních a mediálních témat. Ujasnili si, jak získávat relevantní informace o klimatické změně a dalších důležitých výzvách naší doby.

Více informací ZDE

12. Vzdělávání o změně klimatu

Dvanáctá konference proběhla 4. listopadu 2021.
Účastníci se netradičně připojovali z domovů, sboroven a kabinetů. Konference totiž proběhla on-line.

Více informací ZDE