Dřívější konference

Letošní konference je již desátá, kterou hlavní město Praha pořádá. Podívejte se, které jí předcházely.

Stav EVVO v Praze

První konferenci v roce 2008 realizoval Zelený kruh a proběhla 25. 11. v Zastupitelském sále Magistrátu hl. m. Prahy.

Více informací ZDE.

EVVO ve škole a pro školy

Druhou konferenci v roce 2009 realizovala organizace TEREZA, vzdělávací centrum. Proběhla 12. 11. v Toulcově dvoře.

Více informací ZDE.

EVVO pro veřejnou správu a firemní oblast

V roce 2010 realizoval MCN, o.p.s. v pořadí třetí konferenci, která se uskutečnila 9. 12. v Zastupitelském sále Magistrátu hl. m. Prahy.

Více informací ZDE.

Udržitelná
energie

Čtvrtou konferenci realizoval opět MCN, o.p.s. a proběhla po roční přestávce v roce 2012 v Městské knihovně Praha.

Více informací ZDE.


Škola v přírodní zahradě, komunitní zahradě a na městské farmě

Realizoval v roce 2014 Ekodomov a to tentokrát v ZŠ a MŠ Na Beránku.

Více informací ZDE.

Vztah lidí
k místu svého
bydliště

Realizaci této konference přebrala organizace Botič, o.p.s. a o vztahu k místu debatovali účastníci v Toulcově dvoře.

Více informací ZDE.

Děti v přírodě - jde to i v Praze!

Již sedmou konferenci realizovala v roce 2016 opět organizace Botič, o.p.s. a to taktéž v osvědčeném prostředí Toulcova dvoru. 

Více informací ZDE.

EVVO ve veřejné správě a podnikatelském sektoru

Zodpovědnost realizace převzalo Ekocentrum Koniklec a připravilo v pořadí osmou konferenci. Účastníci se tentokrát sešli v Národní technické knihovně.

Více informací ZDE.

Děti v přírodě - jde to i v Praze!

Již sedmou konferenci realizovala v roce 2016 opět organizace Botič, o.p.s. a to taktéž v osvědčeném prostředí Toulcova dvoru.

Více informací ZDE.

EVVO ve veřejné správě a podnikatelském sektoru

Zodpovědnost za realizaci převzalo Ekocentrum Koniklec a připravilo v pořadí osmou konferenci. Účastníci se tentokrát sešli v Národní technické knihovně.

Více informací ZDE.

Spolupracujme na prosperující a udržitelné Praze

Zatím předposlední a to devátou konferenci realizovalo opět Ekocentrum Koniklec a tentokrát 31. 10. Místo konání: Národní technické knihovně.

Více informací ZDE.

Nadchněte děti i dospělé pro ekologii! 

Aktuální desátá konference proběhne 17. 10. a věříme, že se na ní potkáme. A že všem účastníkům přinese mnoho nových informací, netradičních pohledů na věc a inspirace.