Potřebujete si cokoliv upřesnit? 
na zástupce hl. m. Prahy

Alenu Kotousovou 
telefon 607 015 313
alena.kotousova@praha.eu