6. konference EVVO

v roce 2015

pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení, studenty VŠ s pedagogickým zaměřením a pro organizace se školami spolupracujícími v EVVO oblasti

proběhla 15. října 2015 ve Středisku ekologické výchovy hlavního města Prahy Toulcův dvůr, organizátorem byla společnost Botič o.p.s.

Život každého z nás, život v krajině našeho domova i život na planetě Zemi spolu souvisejí. Neexistují hranice, jen prolínání. Neexistuje stálost, jen stálé hledání rovnováhy. Tématem tohoto ročníku bylo budování vztahu lidí k místu svého bydliště.

Cílem konference bylo představit účastníkům existující nabídku podpory v oblasti EVVO, nové trendy a principy zavádění EVVO do školní výuky. Důležitým účelem konference bylo také vzájemné setkání pedagogů, studentů a pracovníků organizací, výměna zkušeností a získání nových informací.


V úvodní prezentaci představil krajský koordinátor EVVO Ing. Václav Nejman připravovanou Krajskou koncepce EVVO hl. m. Prahy na období 2016 - 2025. Následně proběhla přednáška ředitele Regionálního muzea a galerie v Jičíně, Mgr. Jaromíra Gottlieba s názvem "Vztah lidí k místu kde žijí".

Na programu byly čtyři tématické dílny, v nichž si účastníci mohli vyzkoušet praktické EVVO činnosti ve školní praxi.

Součástí programu byla také tématicky zaměřená výstava a veletrh organizací, poskytujících služby v oblasti EVVO.

Výběr z programu

Přednáška

Přednáška ředitele Regionálního muzea a galerie v Jičíně, Mgr. Jaromíra Gottlieba, "Vztah lidí k místu kde žijí", přinesla několik zamyšlení o místě, krajině a zemi. Jaké jsou nabídky, limity, odpovědnosti i tabu, které vyplývají z lidské volby místa ?

Dílny

Následný workshop po přednášce nesl název Komponování krajiny

Proběhlo v něm teoretické i praktické modelování míst, které známe, a zpětné nahlédnutí do jejich mnohovrstevnatého působení na nás.

Kdo jsme, odkud přicházíme a kam jdeme ? Jak probudit v žácích zájem o místo, kde žijí ? Jak obnovit komunikaci mezi generacemi ? Co si můžeme vzájemně předat a k čemu je to dobré ? Zařazení této problematiky do ŠVP, představení aktivit do vyučování a seznámení s několika školními projekty, jejichž obsah a metodika může inspirovat jakoukoli školu bylo náplní workshopu, který vedla JUDr. Hana Kulichová ze společnosti SEVER Horní Maršov.

Dílnu Tajemný questing: radost, zábava a učení lektorovala RNDr. Blažena Hušková

Questing je hra připomínající naši stopovanou, případně honbu za pokladem. Účastníci dílny se dozvěděli, co je to quest a jak vzniká, jak využít tvorbu questu při výuce/projektovém vyučování a jaké jsou vlastnosti dobrého questu. Virtuálně si prošli první questy v České republice a zažili radost z odhalení pokladu. Měli také příležitost seznámit se s hledačkou, která díky iniciativě Toulcova dvora vznikla v údolí Botiče.