13. konference EVVO

vzdělávání a výchova ke kritickému myšlení

13. konference je již minulostí.


Děkujeme, že jste ji prožili s námi.


Připomeňte si všechny uplynulé konference

a příští rok se těšíme na viděnou.

Konference o ekovýchově v Praze pořádá hlavní město Praha.


Realizátorem 13. konference o ekovýchově v Praze je 01/71 ZO ČSOP Koniklec, p.s.

Mediální partneři konference: