15. konference o ekovýchově v Praze

proběhne v Národní technické knihovně

v pátek 1. 11. 2024 Vítejte na webu konference Enviromentální výchovy a vzdělávání.

Připravujeme pro vás unikátní akci plnou přednášek, workshopů a inspirativních diskusí. 

Zanedlouho se budete moci registrovat

Navštivte loňskou konferenci

Fotografie z loňské konference


Konferenci o ekovýchově v Praze pořáda Hlavní město Praha.


Realizátorem 15. konference o ekovýchově v Praze je Kristián, spol. s r.o.


Záštitu nad 14. konferencí převzala Ing. Jana Komrsková, náměstkyně primátora hl. m. Prahy

14. konferencí se konala pod záštitou ministra životního prostředí Petra Hladíka 


Mediální partneři konference: