12. konference EVVO

vzdělávání o změně klimatu

* Konference je u konce *

Rádi bychom Vám poděkovali za Vaši účast na online konferenci. Doufáme, že byla pro Vás stejně
inspirující a přínosná jako pro nás. Velké poděkování patří i všem přednášejícím,
kteří se na přípravě obsahu podíleli.

* * * * *

Kompletní záznam konference si už nyní můžete pustit na našem YouTube kanále.

* * * * *

V současné chvíli jsou na našem kanále nahrané i samostatné přednášky jednotlivých lektorů a přednášejících.
Můžete je sledovat na našem YouTube kanále. Odkazy na záznamy jednotlivých přednášek
jsou dostupné i ze stránky programu konference.


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


12. Konference environmentálního vzdělávání hl. m. Prahy na téma vzdělávání o změně klimatu  

Jsme rádi, že můžeme letos pořádat pro Magistrát hl. m. Prahy krajskou konferenci environmentální vzdělávání. Tématem této konference je Vzdělávání o změně klimatu.
Konference proběhne on-line, připojit se můžete i ze sborovny nebo kabinetu.

Termín konání on-line konference:
Čtvrtek 4.11.2021 od 8:30 do 16:00

Na co se můžete těšit?

  • Diskusi s předními odborníky na vzdělávání, výchovu a osvětu v oblasti změn klimatu.

  • Představení nové publikace "Klima se mění - a co my? Proč a jak se učit o změně klimatu", ve které se dozvíte: Proč učit ve školách o změně klimatu, když je tolik jiných témat, která "musíme probrat"?
    Co už o tom žáci vědí a co naopak postrádají? Co při učení o změně klimatu funguje a co spíše škodí?
    Co vše "dobré" klimatické vzdělávání obnáší? A kde hledat inspiraci do výuky?

  • Představení koncepce vzdělávání na změny klimatu na MŽP

  • Interaktivní workshop s představením únikové hry pro rodiny se staršími dětmi "Čas zvratu! aneb Unikneme změně klimatu?" 

On-line konference se koná v prostorách a za podpory:

Magenta Experience Center, na Praze 4 - Pankrác


Zde si můžete připomenout předchozí ročníky konferencí

Konference o ekovýchově v Praze pořádá hlavní město Praha.