Nadchněte děti i dospělé pro ekologii! 

Zatím poslední = 10. konference se nabízela inspiraci, jak nejlépe komunikovat environmentální témata, aby zaujala. Proběhla 17. 10. 2019 v hotelu Artemis.

Děkujeme řečníkům nejen za zajímavé příspěvky, ale i poskytnutí prezentací.

Ochutnávka toho, co na konferenci zaznělo:

Martin Mach Ondřej pracuje v redakci Ekolistu už devatenáctým rokem. Za tu dobu prý smazal tuny tiskových zpráv, které dorazily do jeho pošty. "Nedělám to proto, že bych byl zlý. Chráním oči našich čtenářů před vykrvácením." Nenechte si ujít jeho praktické rady, jak se vaše zprávy vyhnou tomuto smutnému osudu.

Odmítáme kázat vodu a pít víno.
Proto usilujeme, aby vše během konference bylo co nejšetrnější k životnímu prostředí. Důsledně dbáme o minimalizaci odpadu. Maximum z dobrot, které vám nabídneme, bude s BIO certifikací, z lokálních zdrojů nebo alespoň fair trade.
Hotel Artemis je perfektně dostupný hromadnou dopravou a pohodlně k němu dojedete i na...

Přední ekopsycholog Jan Krajhanzl představí postoje Čechů k ochraně přírody. Co je motivuje a co je naopak odpuzuje. Proč je nechávají některé problémy lhostejnými a co je naopak zajímá.

Tomáš Chabada představí výsledky zajímavého průzkumu. Dozvíte se, jak přistupujeme například ke znečištění ovzduší nebo změně klimatu. A v čem jsme jiní nebo stejní jako většina Evropanů. A jak tyto informace přetavit do komunikace a výzev k chování přátelskému k přírodě.

S Janem Činčerou se zamyslíme, jak správně probíhá EVVO (environmentální vzdělávání , výchova a osvěta) ve školní výuce. A co už k ničemu pozitivnímu nevede. Porovnáme příklady z praxe.

Díky Tereze Líbové se dozvíme podrobnosti o komunikaci Strategie adaptace hlavního města Prahy na změnu klimatu a souvisejícího implementačního plánu.

Judita Nechvátalová naznačí, jak nemávat červeným hadrem hned v prvním momentě. Jak dovedeme třeba nadšence pro design k úvahám o zkracujícím se životu věcí a o minimalizaci odpadu?

Petr Holý, krajský koordinátor EVVO z odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, nám přednese informace o tom, co nového v oblasti ekovýchovy připravují. Objasní koncepci EVVO, její cíle, potřebnost, návaznosti a způsoby uplatňování.

"Považuji si, že řetěz konferencí pokračuje už desátou v řadě. Jsou nejen obrovskou příležitostí ke sdílení zkušeností, ale i povzbuzením pro všechny aktivní pracovníky v environmentální výchově"  Petr Holý, koordinátor oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty hl. m. Prahy


Mediální partneři konference

10. ročník konference o ekovýchově v Praze pro hlavní město Praha zajišťovalo Ekocentrum Koniklec