Novinky v ekovýchově v Praze

Petr Holý, krajský koordinátor EVVO z odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, nám přednese informace o tom, co nového v oblasti ekovýchovy připravují. Objasní koncepci EVVO, její cíle, potřebnost, návaznosti a způsoby uplatňování.