Jak motivovat k ekologickému chování?

17.10.2019

 

Tomáš Chabada představí výsledky zajímavého průzkumu. Dozvěděli jsme se, jak přistupujeme například ke znečištění ovzduší nebo změně klimatu. A v čem jsme jiní nebo stejní jako většina Evropanů. A jak tyto informace přetavit do komunikace a výzev k chování přátelskému k přírodě.