Ekopsychologie a zásady komunikace

17.10.2019

Přední ekopsycholog Jan Krajhanzl představí postoje Čechů k ochraně přírody. Co je motivuje a co je naopak odpuzuje. Prozradil nám, proč je nechávají některé problémy lhostejnými a co je naopak zajímá.