Ekopsychologie a zásady komunikace

Přední ekopsycholog Jan Krajhanzl představí postoje Čechů k ochraně přírody. Co je motivuje a co je naopak odpuzuje. Proč je nechávají některé problémy lhostejnými a co je naopak zajímá.