Mluvčí a jejich témata

Jiří Rom, Odbor ochrany prostředí Magistrát hl. m. Prahy 

Zajímavé lokality na území Prahy a péče o ně 

Vysvětlí, že lokality vhodné pro ekovýchovu nemusejí být nutně biologicky cenné. Praha disponuje obrovským přírodním bohatstvím, které je pod neustálým tlakem veřejnosti. Přitom řadě cenných biotopů turistický ani vzdělávací zájem vskutku nesvědčí.  Naproti tomu existují místa, kterým pohyb lidí prospívá a která lze úspěšně využít jako zelené učebny. Při své přednášce představí tato místa nejen modelově, ale i upozorní i na konkrétní pražské lokality, kde jsou vzdělávací aktivity velmi žádoucí.

Justina Danišová, TEREZA, vzdělávací centrum z. s.

Město jako příležitost pro učení venku 

Učení venku přináší dětem řadu výhod. Výzkumy ukázaly, že kromě rozvoje psychického i fyzického zdraví učení venku dětem pomáhá zlepšovat pozornost, vzdělávací výsledky, motivaci k učení i vztahy ve třídě. Jak ale učit ve městě? Kam vyrazit s dětmi v betonové džungli? Co objevovat mezi domy? Nahlédněme, co potřebuje městský učitel na cestě ven, jak proměnit nejbližší okolí i městské školy i školky v laboratoř, ateliér, učebnu matematiky i dílnu. Možná zbouráme i řadu překážek, které na cestě ven ve městě máme. Inspirujme se u městských škol, které už venku učí. 

Pavel Jelínek, AFI EUROPE Czech Republic s.r.o.

Exkurze do budovy AFI Karlín 

AFI Karlín je výjimečný kancelářský komplex v srdci Karlína. Jeho vzhled je inspirován přírodní scenérií nedalekého vrchu Vítkov, fasádu pokrývá více než 40 000 živých rostlin, které tvoří nejrozsáhlejší systém vertikálních zahrad ve střední Evropě, a z výšky připomíná křídla motýla v letu. Dvě budovy sjednocuje venkovní atrium, kterým celý komplex "dýchá". Nechybí zelené pobytové střechy ani revitalizovaný park s různými typy přístřešků pro ptáky, čmeláky a netopýry. Ekologický přístup potvrzuje zelený certifikát BREEAM Excellent. Přijďte se osobně přesvědčit, jak komplex efektivně hospodaří s dešťovou vodou a energiemi. Objektem vás provede opravdu ten nejpovolanější: Pavel Jelínek, hlavní inženýr developerské společnosti AFI Europe. 

Miroslav Havránek, CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Zranitelnost ČR vůči změně klimatu 

V přednášce budou diskutovány hlavní projevy změny klimatu na území ČR. Dozvíte se více o konceptu zranitelnosti od expozice změně klimatu, přes definici prvků citlivosti až po potenciální dopady a budou ukázány agregované výsledky hodnocení zranitelnosti.  

Veronika AmbrozyováJakub Zelený, Člověk v tísni, o. p. s.

Komunikace změny klimatu veřejnosti, dílna

Jak upozornit na naléhavost změny klimatu a zároveň nevytvářet pocit úzkosti a bezmoci? Jak informovat o spojitosti složitých dynamik příčin a následků, ovlivňujících planetární klima, ekosystémy a obyvatele? V rámci dílny si vyzkoušíme, jak působí různé komunikační tóny a prostředky jako je obraz, video a text. Na příkladech různorodých zpráv a formátů si na vlastní kůži demonstrujeme účinnost strategií, které využívají média, neziskové organizace a vlivné osobnosti. Budeme diskutovat klady a zápory konkrétních případů komunikačních prostředků a zhodnotíme, jaké faktory působí informativně a mobilizačně na různé typy cílových skupin.  

Tereza KučerováEkocentrum Koniklec, o.p.s.

Biodiverzita ve veřejném prostoru, dílna

Fragmentace měst nahrává vyšší biodiverzitě. Stavební či jinou činností přirozenou diverzitu měst často snižujeme, ale můžeme jí i zvýšit. Jak pomoci druhům najít ve městě právě to své stanoviště? Čekají vás teoretické i praktické ukázky spolu s příklady dobré praxe v okolí. 


Jiří Karnecki, Odbor ochrany prostředí Magistrát hl. m. Prahy

Význam revitalizací vodních toků a rybníků ve městech 

Vodní toky ve městech jsme dlouho neprávem opomíjeli, přitom je to velmi důležitá složka životního prostředí. Revitalizací potoků a rybníků se snažíme vytvořit přírodě blízké prostředí a zároveň navrátit vodu do povědomí lidí a využít jí jako součást veřejného prostoru. Příspěvek představí vydařené příklady, jak je možné pracovat s vodou ve městech. 

Martin Kříž, Chaloupky o.p.s.

Výuka venku, dílna

Vyzkoušíte si zajímavé aktivit z různých předmětů pro příslušný stupeň základní školy. A to přesně tak, jak to vyhovuje učení venku: nefrontálními metodami, se specifickými či jednoduchými pomůckami nebo i zcela bez pomůcek. 

Adéla Hrubá, Permakultura CS

Permakultura ve městě, dílna

Seznámíte se s inspirativními projekty a příklady dobré praxe, jak uplatnit permakulturu ve městě. Prezentace bude proložená konkrétními aktivitami a ukázkami materiálů a pomůcek, které vznikly v rámci mezinárodního projektu Děti v permakultuře, jak s pomocí permakulturních principů krok po kroku proměňovat sebe a své okolí k udržitelnějšímu způsobu života. 

Lukáš Koucký

Pohotově vás provede celou konferencí

Tento lektor, kouč a terapeut se zabývá  osobním rozvojem svých klientů. Lukášovi pracovní začátky se jsou spjaty s Ekocentrem Koniklec a ochrana životního prostředí a EVVO jsou pro něj srdcová témata,  proto s nadšením kývl na možnost moderovat letošní konferenci.