Přivítáme vás v hotelu Artemis, kde se konala i loňská konference EVVO.

Konference 2019